อนุบาล


 picture credit : https://www.pinterest.com

picture credit : https://www.pinterest.com

  • ในระดับชั้นอนุบาล เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ Mindset, Life style and Self-care          ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

Mindset : พื้นฐานของทุกสิ่งล้วนมาจากสิ่งที่คิด สมองของเราจะเป็นตัวกำหนดอารมณ์ จิตใจ การกระทำต่างๆของเรา หากเรามีทัศนคติ และความคิดที่ดีและเป็นบวก แน่นอนว่าสิ่งรอบตัวที่เป็นบวก จะถูกดูดเข้ามาหาเราเอง

Life Style : รูปแบบการใช้ชีวิต แน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรจะให้ความสำคัญ เพราะมันคือกิจกรรมและสิ่งที่คุณได้ปฎิบัติอยู่เป็นประจำ หากคุณต้องการสิ่งใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆในชีวิต คุณต้องเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ

Self-care : การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก สำหรับคนทุกเพศทุกวัย การดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ จะทำให้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้น และมีเสน่ห์อีกด้วย เพราะไม่ว่าใครก็อยากจะเข้าหาคนที่ดูดีนั่นเอง